Prawo Pracy 2011 – najnowsze zmiany przepisów. Warsztaty praktyczne.

Prawo Pracy 2011 – najnowsze zmiany przepisów. Warsztaty praktyczne.


Termin Szkolenia

28/11/2011r. Warszawa


CELE SZKOLENIA:

Kompleksowe i praktyczne omówienie obowiązujących w zakresie prawa pracy przepisów.

Wskazanie odpowiedzi na nurtujące Uczestników pytania z zakresu prawa pracy. 

Omówione najczęstszych problemów w zakesie prawa pracy oraz rozwiązań pozwalających na ich właściwe zasosowanie w praktyce.

Omówienie najnowszych zmian w prawie pracy.

Wymiana doświadczeń.

  

 

GRUPA DOCELOW(…)

Zobacz czy kurs Prawo Pracy 2011 – najnowsze zmiany przepisów. Warsztaty praktyczne. jest wciąż aktualny…