Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego.

Zobacz czy kurs Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego. jest wciąż aktualny…

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego.


 

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 3 dni (24h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Głównym celem warsztatów jest kompleksowa analiza i omówienie przebiegu procesu inwestyc(…)

Zobacz czy kurs Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego. jest wciąż aktualny…

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego.

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

23-25 maja 2012r. Kraków


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 3 dni (24h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Głównym celem warsztatów jest kompleksowa anali(…)

Zobacz czy kurs Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego. jest wciąż aktualny…

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego.

Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

22-24 lutego 2012r. Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 3 dni (24h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Głównym celem warsztatów jest kompleksowa a(…)

Zobacz czy kurs Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – 3-dniowe warsztaty praktyczne w zakresie prawa budowlanego. jest wciąż aktualny…