PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI

Każda osoba która przesle zgłoszenie na to szkolenie oraz OBSŁUGA REKLAMACJI, które odbywa się 19 stycznia 2012 otrzyma rabat na dwa szkolenia.

  • O szkoleniu

Szkolenie reklamacje – prawne aspekty obsługi. Szkolenie pozwoli Państwu w pełni poznać i zrozumieć powiązania na poziomie przedsiębiorca-konsument, zwłaszcza w zakresie prawnych aspektów reklamacji oraz trybu ich realizacji.

Każda sprzedaż produktu czy usługi pociąga za sobą konsekwencje prawne w postaci możliwośc(…)

Zobacz czy kurs PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI jest wciąż aktualny…

PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI

Celem szkolenia jest:

  • Uświadomienie faktu, iż sposób rozpatrywanych reklamacji wpływa na wizerunek firmy.
  • Poznanie podmiotów oraz przedmiotu reklamacji.
  • Poznanie uprawnień kupującego/zamawiającego, gdy ujawni się wada w towarze.
  • Poznanie obowiązków sprzedawcy.
  • Poznanie odpowiedzialności sprzedawcy w sytuacji, gdy towar jest niezgodny z umową.
  • Nabycie praktycznych umiejętności oraz prawnej wiedzy w zakresie realizacji procesu reklamacji.

Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu:

Dowiecie się (…)

Zobacz czy kurs PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI REKLAMACJI jest wciąż aktualny…