Pracownik administracyjno-biurowy

Zobacz czy kurs Pracownik administracyjno-biurowy jest wciąż aktualny…

Każdy Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia wg wzoru MEN.

 

1. ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
2. PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM
3. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
4. KULTURA ZAWODU
5. ZAGADNIENIA PRAWNE PRAWO – PRACY
6. MODUŁ OBSŁUGI URZĄDZEŃ BIUROWYCH
7. MODUŁ PRAKTYCZNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA

Zobacz czy kurs Pracownik administracyjno-biurowy jest wciąż aktualny…

Pracownik administracyjno-biurowy

Każdy Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia wg wzoru MEN.

 

1. ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
2. PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM
3. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
4. KULTURA ZAWODU
5. ZAGADNIENIA PRAWNE PRAWO – PRACY
6. MODUŁ OBSŁUGI URZĄDZEŃ BIUROWYCH
7. MODUŁ PRAKTYCZNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA

Zobacz czy kurs Pracownik administracyjno-biurowy jest wciąż aktualny…

Pracownik administracyjno-biurowy

Każdy Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia wg wzoru MEN.

 

1. ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
2. PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM
3. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
4. KULTURA ZAWODU
5. ZAGADNIENIA PRAWNE PRAWO – PRACY
6. MODUŁ OBSŁUGI URZĄDZEŃ BIUROWYCH
7. MODUŁ PRAKTYCZNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA

Zobacz czy kurs Pracownik administracyjno-biurowy jest wciąż aktualny…

Pracownik administracyjno-biurowy

Każdy Uczestnik kursu otrzymuje zaświadczenie ukończenia wg wzoru MEN.

 

1. ORGANIZACJA PRACY BIUROWEJ
2. PRZEPŁYW INFORMACJI W ZARZĄDZANIU BIUREM
3. ZASADY EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI
4. KULTURA ZAWODU
5. ZAGADNIENIA PRAWNE PRAWO – PRACY
6. MODUŁ OBSŁUGI URZĄDZEŃ BIUROWYCH
7. MODUŁ PRAKTYCZNEJ OBSŁUGI KOMPUTERA

Zobacz czy kurs Pracownik administracyjno-biurowy jest wciąż aktualny…