Praca Marzeń

Zobacz czy kurs Praca Marzeń jest wciąż aktualny…

Szkolenie zawiera pakiet najlepszych praktyk zdobycia pracy marzeń, umiejętności przeprowadzenia samooceny, poznanie i doskonalenie sposobów autoprezentacji oraz aktywnych technik poszukiwania nowych wyzwań na ciągle zmieniającym się rynku pracy.

Warsztaty zawierające dużą ilość praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych, dyskusje modelowane oraz studium przypadków uzupełnione wykładem w formie prezentacji zawierające wiedzę merytoryczną. Szkolenie szczególnie polecany dla osób poszuku(…)

Zobacz czy kurs Praca Marzeń jest wciąż aktualny…