Podstawy obsługi komputera

Program kursu:

 

1. Podstawowe informacje o komputerze oraz sprzęcie peryferyjnym.  4 godziny

2. Podstawowe informacje o systemie operacyjnym Windows   4 godziny

3.1. Edytor tekstu MS Word – podstawowe informacje    4 godziny

3.2. Edytor tekstu MS Word – ćwiczenia praktyczne edycja tekstów  4 godziny
(CV, list motywacyjny, większe opracowania – prace naukowe)

4.1. Edytor tekstu MS Excell – podstawowe informacje    4 godziny

4.2. Edytor tekstu MS Excell – ćwiczenia praktyczne edycja tabel   4 (…)

Zobacz czy kurs Podstawy obsługi komputera jest wciąż aktualny…