Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Kurs jest organizowany dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, domy wczasów dziecięcych, internaty, bursy, ośrodki szkolno-wychowawcze), świetlicach szkolnych i półinternatach , także dla pedagogów szkolnych i innych osób, posiadających kwalifikacje nauczycielskie, ale nie posiadają kwalifikacji specjalistycznych do pracy opiekuńczo-wychowawczej.
Zakwalifikowani na kurs mogą być nauczyciele wychowawcy, kt(…)

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza