Pedagogika lecznicza

Zobacz czy kurs Pedagogika lecznicza jest wciąż aktualny…

PEDAGOGIKA LECZNICZA

 

Adresat

Dla nauczycieli i wychowawców posiadających wykształcenie pedagogiczne, lecz nie mających wykształcenia specjalistycznego do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu.

 

Uzyskiwane kwalifikacje

Uczestnicy kursu uzyskują kwalifikacje zawodowe w zakresie pedagogiki leczniczej przez przygotowanie ich do pracy z dziećmi przewlekle chorymi lub dotkniętymi dysfunkcjami narządów ruchu. Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia ku(…)

Zobacz czy kurs Pedagogika lecznicza jest wciąż aktualny…