ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Organizacja i zarządzanie oświatą:

 

Uczestnicy

Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz wszystkich placówek oświatowych.

Uzyskane kwalifikacje

Kurs kwalifikacyjny daje uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły wszystkich typów oraz wszystkich placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu). Absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego” zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 r. w spra(…)

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ