Optymalizacja procesów decyzyjnych – warsztaty kompetencyjne wykorzystania metod scenariuszowych.

Optymalizacja procesów decyzyjnych – warsztaty kompetencyjne wykorzystania metod scenariuszowych.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

12.03.2012 – 13.03.2012 Warszawa


Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia – 2 dni (16h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;
-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Warsztat szkoleniowy przeznaczony jest za(…)

Zobacz czy kurs Optymalizacja procesów decyzyjnych – warsztaty kompetencyjne wykorzystania metod scenariuszowych. jest wciąż aktualny…