Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim.

  • · Zajęcia organizacyjne: poznanie pracy placówki zajmującej się opieką osób

                 starszych, zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrona ppoż, ochrona

                 przed zakażeniami, sterylizacja.

  • · Rola i zadania opiekuna osób starszych, formy opieki i pomocy ludziom starszym,

                 sylwetka zawodowa opiekuna.

  • · Anatomia i fizjologia osoby starszej.
  • · Proces starzenia się organizmu człowieka.
  • · Postawa wobec uczuć i sposobu zachowania pielęgnowanej oso(…)

Zobacz czy kurs Opiekunka osób starszych z językiem niemieckim. jest wciąż aktualny…