OPIEKUNKA DZIECIĘCA

PLAN KURSU (opracowany w oparciu o Standardy Kwalifikacji Zawodowych i Modułowe Programy Szkoleń):
1. Obserwowanie dziecka i nawiązywanie z nim kontaktu (8 h -zajęcia teoretyczne, 4h – zajęcia praktyczne)
• Stosowanie wybranych form komunikacji
• Zasady poprawnej i skutecznej komunikacji
• Określanie potrzeb dziecka i sposobów ich zaspokajania
• Rozpoznanie potrzeb psychospołecnych dziecka i określenie sposobów ich zaspokajania
• Prawa dziecka – ochrona dziecka przed przemocą i innymi przestępstw(…)

Zobacz czy kurs OPIEKUNKA DZIECIĘCA jest wciąż aktualny…