Opiekun osoby starszej

Zobacz czy kurs Opiekun osoby starszej jest wciąż aktualny…

Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę w charakterze opiekuna osoby starszej. Praca ta wymaga nie tylko stosownego przygotowania praktycznego, które zdobywa się przez praktykę ale również i teoretycznego.

Zajęcia prowadzone są przez dyplomowaną pielęgniarkę
z długoletnim stażem pracy.

 

Na kursie poruszane są następujące kwestie:

  • specyfika pracy opiekuna osób starszych
  • podstawowe pojęcia procesu starzenia się
  • wiek starczy
  • charakterystyka cech biopsychospołecznych osoby w wi(…)

Zobacz czy kurs Opiekun osoby starszej jest wciąż aktualny…