Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Celem kursu jest:

– przygotowanie do rozpoczęcia i prowadzenia działalności polegającej na świadczeniu
usług w zakresie opieki nad ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi oraz osobami starszymi.
– zdobycie umiejętności sprawowania samodzielnej, profesjonalnej opieki nad osobami starszymi, przewlekle
chorymi i niepełnosprawnymi.

 

W programie kursu m.in.:

1) Rola i zadania opiekuna osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
2) Zapoznanie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną przeci(…)

Zobacz czy kurs Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych jest wciąż aktualny…