Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

Zobacz czy kurs Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych jest wciąż aktualny…

FUNDACJA OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR

Zaprasza na wakacyjny kurs

 

OPIEKUN OSÓB STARSZYCH,

CHORYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

75 godzin

PROWADZONY W FORMIE WARSZTATÓW I ĆWICZEŃ

 

Adresaci kursu

 

Kurs przeznaczony jest dla osób:

1.       planujących prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opieki nad osobami starszymi (chorymi lub/i niepełnosprawnymi)

2.       zamierzających sprawować opiekę nad pacjentami w ich prywatnych domach

3.       osób chcących podjąć zatrudnienie jako odpowiednio wykwa(…)

Zobacz czy kurs Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych jest wciąż aktualny…