Opiekun dzienny

Zobacz czy kurs Opiekun dzienny jest wciąż aktualny…

FUNDACJA OŚRODEK KSZTAŁCENIA KADR

Zaprasza na szkolenie

 

OPIEKUN DZIENNY

 

Program szkolenia160 godzin

o którym mowa w art. 39. ust. 1a  ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi

w wieku do lat 3,

 

PROWADZONEGO W FORMIE WARSZTATÓW

I ĆWICZEŃ NA PODSTAWIE

§4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.

 

ADRESACI SZKOLENIA

 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób które:

1. Nie posiadają  co najmniej 12 miesięcznego udokumentowanego doświadczenia (…)

Zobacz czy kurs Opiekun dzienny jest wciąż aktualny…