Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kompendium przepisów, które zaczną o

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kompendium przepisów, które zaczną obowiązywać w I kwartale 2012 roku.


POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA


Termin Szkolenia

30-31 stycznia 2012r. Warszawa

16-17 lutego 2012r. Kraków

08-09 marca 2012r. Poznań


Grupa docelowa:

Szkolenie dedykowane jest dla: kierowników jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, pracowników organów sprawujących nadzór nad jednostkami sektora finansów publicznych i innych pracowników(…)

Zobacz czy kurs Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Kompendium przepisów, które zaczną o jest wciąż aktualny…