OBSŁUGA REKLAMACJI

Biorąc udział w szkoleniu:
  • Uświadomisz sobie, czym jest reklamacja dla klienta i firmy.
  • Zdobędziesz praktyczne umiejętności przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów.
  • Zdefiniujesz i dokonasz analizy własnego stylu postępowania z reklamacjami.
Oczekiwane efekty szkolenia:
  • Rozwinięcie umiejętności asertywnego reagowania na składane przez klientów reklamacje.
  • Rozwinięcie umiejętności łagodzenia negatywnych emocji klienta, związanych z reklamacją.
  • Polepszenie jakości obsługi klie(…)

Zobacz czy kurs OBSŁUGA REKLAMACJI jest wciąż aktualny…