NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Kurs adresowany jest do wszystkich pracujących i zainteresowanych pracą w obszarze tzw. „miękkiego” HR. Przekrojowy charakter kursu pozwala na zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Należą do nich: planowanie zasobów ludzkich, tworzenie opisów stanowisk pracy, ocenianie pracowników, zarządzanie szkoleniami oraz rekrutacja i selekcja zawodowa.

Dzięki metodom warsztatowym zawartym w programie kursu, uczestnicy i uczestniczki zdobęd(…)

Zobacz czy kurs NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI jest wciąż aktualny…