MS Project 2007

 • Wprowadzenie do pracy z Microsoft Office Project Standard i Professional 2007
 • Pojęcia podstawowe i wprowadzenie
 • Widoki
 • Definiowanie projektu
 • Kalendarz
 • Zarządzanie zadaniami
 • Modyfikacja zadań
 • Kalendarze zadań
 • Hierarchia zadań
 • Modyfikacje harmonogramu z zadaniami sumarycznymi
 • Definiowanie relacji i ograniczeń dla zadań
 • Łączenie zadań
 • Rodzaje zależności
 • Wprowadzanie relacji złożonych
 • Czas opóźnienia (zwłoki) i wyprzedzenia
 • Wprowadzanie warunków brzegowych
 • Analiza ścieżki krytycznej
 • Czynniki (…)

Zobacz czy kurs MS Project 2007 jest wciąż aktualny…