MS PowerPoint 2007

Zakres tematyczny:

Podstawy pracy w programie PowerPoint

·         Zapoznanie z programem

·         Uruchamianie, zamykanie, przełączanie się między otwartymi prezentacjami

·         Elementy ekranu

·         Widoki

·         Podstawowa terminologia: Prezentacja, Slajd, Animacja

·         Korzystanie z pomocy

·         Dostosowywanie wyglądu programu do własnych potrzeb

·         Wyświetlanie/ukrywanie oraz modyfikacja istniejących pasków narzędzi

·         Opcje wydruku prezentacji

·(…)

Zobacz czy kurs MS PowerPoint 2007 jest wciąż aktualny…