MS Excel 2007 – Podstawy programowania w języku VBA

Zakres tematyczny:

1. Rejestrowanie makr:

 • Rodzaje odwołań
 • Rejestrator makr
 • Przypisywanie makr do przycisków, klawiszy skrótów oraz przycisków formularzy
 • Bezpieczeństwo makr
 • Edytor VBE

2. Zmienne:

 • Rodzaje zmiennych
 • Zakres i czas życia
 • Wymuszanie definiowania  zmiennych

3. Podejmowanie decyzji:

 • Instrukcja warunkowa IF
 • Warianty instrukcji warunkowej
 • Pętle: FOR, WHILE
 • Instrukcja SELECT CASE

4. Funkcje użytkownika:

 • Budowanie funkcji
 • Wykorzystanie funkcji w VBA I Excelu
 • Ograniczenia funkcj(…)

MS Excel 2007 – Podstawy programowania w języku VBA