MS Excel 2007 Podstawowy

Zakres tematyczny:
Podstawy pracy z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 Zapoznanie z interfejsem programu MS Excel
 Podstawowe pojęcia (skoroszyt, arkusz, komórka)
 Metody poruszania się po arkuszu
 Wprowadzanie oraz edycja danych
 Polecenia Cofnij/Ponów
 Wstawianie, usuwanie oraz kopiowanie arkuszy
 Wstawianie, usuwanie wierszy oraz kolumn
 Ukrywanie danych
 Korzystanie z pomocy
 Dostosowywanie wyglądu programu do własnych potrzeb
 Opcje wydruku skoroszytu
 Skalowanie, drukowanie(…)

Zobacz czy kurs MS Excel 2007 Podstawowy jest wciąż aktualny…