MS Access 2007 Podstawowy

Zakres tematyczny:

Podstawy teoretyczne baz danych

·         Pojęcie bazy danych

·         Baza płaska, relacyjna

·         Wartość, Tabela, rekord, kolumna, kwerenda, formularz, raport – wiadomości ogólne

·         Poruszanie się w programie MS ACCESS

·         Obiekty

·         Widoki

Tabele  – Tworzenie oraz modyfikacja

·         Formatowanie wyglądu tabeli

·         Właściwości pól

·         Zmiana struktury tabeli

·         Klucze

·         Modyfikacja struktury tabeli

·       (…)

Zobacz czy kurs MS Access 2007 Podstawowy jest wciąż aktualny…