Mikro i Mała Firma w sieci Internet

100% Dofinansowania !

Projekt Mikro i Mała firma w sieci Internet realizowany jest w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie  8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Celem Projektu jest podniesienie oraz dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy  kwalifikacji kadry zarządzającej mikro i małymi firmami w zakres(…)

Zobacz czy kurs Mikro i Mała Firma w sieci Internet jest wciąż aktualny…