Menedżer hotelarstwa

Zobacz czy kurs Menedżer hotelarstwa jest wciąż aktualny…

Szkolenie obejmuje 54godz. . Zajęcia będą odbywały się dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych – od 16.00 do 19.45.
Kurs przeznaczony jest dla:

  • pracowników zakładów hotelarskich oraz
  • studentów WSTiH spoza specjalności „Zarządzanie w Hotelarstwie i gastronomii”, chcących zdobyć lub poszerzyć kwalifikacje zawodowe

Podczas szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim, stosowanych aktualnie w dużych grupach k(…)

Zobacz czy kurs Menedżer hotelarstwa jest wciąż aktualny…