Medical English

Zobacz czy kurs Medical English jest wciąż aktualny…

Wdzisiejszych czasach lekarze i pielęgniarki na co dzień stykają się z językiem angielskim. Obcojęzyczni pacjenci, ale i współpracownicy „wymagają” znajomości języka angielskiego w zakresia danej profesji.
Nasi lektorzy stają na wysokości zadania i przekazują zdobytą, praktyczną i książkową wiedzę z terminologii danego zakresu.
 
Oferujemy kursy:
 
– dla pielęgniarek,
– dla lekarzy,
– dla studentów medycyny,
 
 
Szkolenia dostosowane są do potrzeb każdej specjalizacji.
Kursanci uczą się przydatnej im (…)

Zobacz czy kurs Medical English jest wciąż aktualny…