KURS WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA KOLONIJNEGO

Zobacz czy kurs KURS WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA KOLONIJNEGO jest wciąż aktualny…

Biuro Turystyki Jaworzyna Tour, organizator wyjazdów dla dzieci i młodzieży, zaprasza na kolejną edycję profesjonalnych kursów dla wychowawców i kierowników kolonijnych.

KURSY WE WROCŁAWIU
– kurs dla wychowawców kolonijnych – 120 zł
19.05 – 20.05.2011
– kurs dla kierowników kolonijnych – 120 zł
19.05 – 20.05.2011

Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności oraz uprawnień umożliwiających pełnienie określonych funkcji na koloniach, zimowiskach i wyjazdach zorganizowanych.

Biuro posiada(…)

Zobacz czy kurs KURS WYCHOWAWCY I KIEROWNIKA KOLONIJNEGO jest wciąż aktualny…