Kurs syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy

Kurs syndyka, nadzorcy sądowego i  zarządcy 

Kurs realizowany jest w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o licencji syndyka (Dz. U. Nr 239, poz. 1550 z późn. zm.) polegającej m.in. na uproszczeniu procedury egzaminu państwowego na syndyka poprzez:

– ograniczenie egzaminu wyłącznie do części pisemnej (testowej i zadania problemowego)

– ograniczenie ilości pytań w teście w stosunku do dotychczasowych o 50%.

 

Zmiany ułatwiające dostęp do zawodu sy(…)

Zobacz czy kurs Kurs syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy jest wciąż aktualny…