KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zobacz czy kurs KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI jest wciąż aktualny…

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na:
KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Termin: 22-23 maja, 4 czerwca 2012, 10:00 – 15:00
Miejsce zajęć: Warszawa, ul. Długa 23/25
Cena: 599 zł netto przy zgłoszeniu do 8 maja!
(Zwolnienie VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych)

Podczas zajęć będą mieli Państwo możliwość zapoznać się z takimi zagadnieniami jak:
• przykłady ogłoszeń konkursowych, uchwał w sprawie programu współpr(…)

Zobacz czy kurs KURS: SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI jest wciąż aktualny…