Kurs Sekretarsko-asystencki

Cele:
 poznanie zasad sprawnej organizacji pracy w biurze, obiegu i archiwizacji dokumentów oraz redagowania pism
 zdobycie wiedzy z zakresu prawa pracy, przepisów podatkowych oraz rozliczeń z ZUS
 obsługa pakietu MS OFFICE – WORD, EXCEL, przygotowanie prostej prezentacji w programie POWER POINT oraz obsługa internetu
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w blokach godzinowych – do wyboru: 9.00-12.00 lub 17.00-20.00
Organizujemy także kursy weekendowe.

W ramach szkolenia zape(…)

Kurs Sekretarsko-asystencki