Kurs samodzielny księgowy – bilansista

Kurs samodzielny księgowy- bilansista

Cele szkolenia:

Przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu księgowego.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest dedykowane osobom rozpoczynającym pracę w działach księgowości lub już pracującym w działach księgowości, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rachunkowości.

Korzyści dla uczestnika:

– zdobycie wiedzy związaną z problematyką rachunkowości
– podniesienie kwalifikacji i ugruntowanie wiedzy z zakresu rachunkowości
– wymiana doświad(…)

Zobacz czy kurs Kurs samodzielny księgowy – bilansista jest wciąż aktualny…