Kurs – Rozwiązywanie zadań i testów przygotowujące do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachun

Terminy zajęć:


PIERWSZA EDYCJA:
1-2 październik 2011 r.
8-9 październik 2011 r.
22-23 październik 2011 r.

DRUGA EDYCJA:
29-30 październik 2011 r.
12-13 listopad 2011 r.
26-27 listopad 2011 r.


Celem kursu jest przygotowanie do Egzaminu Państwowego na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Zajęcia prowadzone są zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. Nr 62, poz. 508).

Zajęcia odbywają(…)

Zobacz czy kurs Kurs – Rozwiązywanie zadań i testów przygotowujące do egzaminu na usługowe prowadzenie ksiąg rachun jest wciąż aktualny…