Kurs "Opiekunka dzieci, osób starszych +Piersza Pomoc"

Zobacz czy kurs Kurs "Opiekunka dzieci, osób starszych +Piersza Pomoc" jest wciąż aktualny…

Program nauczania:

  • Psychologia rozwojowa z elementami psychologii społecznej.
  •  Rola i zadania opiekuna dzieci, osób starszych , chorych i niepełnosprawnych.
  • Wybrane jednostki chorobowe wieku starczego i dziecięcego.
  •  Podstawy komunikacji i współpracy z podopiecznym oraz jego rodziną.
  •  Pielęgnacja osób starszych , przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  •  Zasady żywienia osób starszych i chorych
  • Kierowanie zabawą dziecka w pomieszczeniu i na(…)

Zobacz czy kurs Kurs "Opiekunka dzieci, osób starszych +Piersza Pomoc" jest wciąż aktualny…