KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZDAWANIA EGZAMINU EBC*L

Zobacz czy kurs KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZDAWANIA EGZAMINU EBC*L jest wciąż aktualny…

GRUPA SZKOLENIOWA:

Szkolenie skierowane jest do osób przygotowujących się do egzaminu EBC*L, ale także do:

  • osób dysponujących wiedzą ekonomiczną, które chcą potwierdzić i uaktualnić posiadaną wiedzę z zakresu ekonomii i finansów oraz prawa spółek,
  • osób nie dysponujących wiedzą ekonomiczną  (m.in. osób z wykształceniem pedagogicznym, humanistycznym, informatycznym, artystycznym), które chcą podwyższyć swoje kompetencje zawodowe poprzez zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii i finansów oraz pra(…)

Zobacz czy kurs KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO ZDAWANIA EGZAMINU EBC*L jest wciąż aktualny…