Kurs przygotowujący do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sie

Kurs przygotowujący do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV.

Cele szkolenia:

Przygotowanie do egzaminu, którego zdanie uprawnia do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (bez pomiarów).

Adresaci szkolenia:

Uczestnikiem kursu może być każda osoba, która zamierza wykonywać zadania związane z eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznyc(…)

Zobacz czy kurs Kurs przygotowujący do egzaminu – kwalifikacje na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sie jest wciąż aktualny…