KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Ośrodek Kształcenia Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego serdecznie zaprasza na szkolenia i kursy doskonalące umiejętności pracownicze i interpersonalne.  

 

 Uczestnicy szkolenia:

 

Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia.

 

Cel szkolenia:

 

Przygotowanie uczestników kursu do należytego pełnienia obowiązków wychowawcy placówki wypoczynku.

 

Ramowy program szkolenia:

 

Lp.

TEMAT

Liczba

godzin

Formy

realizacji

1.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzież(…)

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY