KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU

PROGRAM KURSU

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU

Termin realizacji:

Od 28 maja do 4 czerwca 2011 r.

Cena: 100 zł

Miejsce: ul. Senatorska 9

 

Każda edycja kursu – 36 godzin – po uzgodnieniu z uczestnikami kursu, np. 6 dni po 6 godzin.

 

Wymagania wstępne dla uczestników:

– ukończone 18 lat

– posiadanie co najmniej średniego wykształcenia

– posiadanie predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

 

Cele kształcenia:

Uzyskanie przygotowania do pra(…)

KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW PLACÓWEK WYPOCZYNKU