Kurs pisania bezwzrokowego

Zobacz czy kurs Kurs pisania bezwzrokowego jest wciąż aktualny…

Tryb: WEEKENDOWY

Termin: 30 CZERWIEC 2012 r. – 08 lipiec 2012r.  (zajęcia w sobotę i niedzielę od 9.00 do 15.00)

Cena: 300 zł/32 h


Program

  • Opanowanie klawiatury metodą bezwzrokową;
  • Ćwiczenia pozycyjne, rytmu, wyrazowe;
  • Zdania, teksty – wyróżnianie elementów;
  • Skróty, skrótowce, cyfry rzymskie;
  • Cyfry arabskie i inne znaki;
  • Pisanie tekstów pod dyktando;
  • Dyktanda, ćwiczenia na dokładność, ćwiczenia biegłości;
  • Klawiatura numeryczna;
  • Skróty klawiaturowe dla MS Word;
  • Doskonalenie biegłości (prac(…)

Zobacz czy kurs Kurs pisania bezwzrokowego jest wciąż aktualny…