Kurs Pilota Wycieczek

Kurs przygotowuje do pracy w charakterze pilota wycieczek, rezydenta, ułatwia znalezienie zatrudnienia w działach obsługi turystów w biurach podróży i hotelach, daje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych niezbędnych w turystyce.

 

W kursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mają wykształcenie co najmniej średnie, ich stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy jako pilot wycieczek, które mają predyspozycje do pracy z grupą (wymogi ustawowe).

 

Kurs trwa 150(…)

Zobacz czy kurs Kurs Pilota Wycieczek jest wciąż aktualny…