Kurs – Pełnomocnik systemu ISO

Zobacz czy kurs Kurs – Pełnomocnik systemu ISO jest wciąż aktualny…

Metodyka szkolenia
Zajęcia będą prowadzone w różnych formach m.in. w postaci sesji szkoleniowych, wykładów, praktycznych zajęć warsztatowych, dyskusji, pracy w zespołach, badań studium przypadku.
Omawiana tematyka będzie utrwalana podczas ćwiczeń pozwalających wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę.
Słuchacze otrzymają na własność materiały szkoleniowe związane z przerabianymi tematami, autorskie opracowania, konspekty, zestawy ćwiczeń.
Zapewniamy materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, (…)

Zobacz czy kurs Kurs – Pełnomocnik systemu ISO jest wciąż aktualny…