Kurs montażysty rusztowań

Zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (w tym także rusztowań budowlano – montażowych metalowych), konstrukcje te mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik egzaminu przeprowadzonego przez komisję Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (…)

Zobacz czy kurs Kurs montażysty rusztowań jest wciąż aktualny…