KURS: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopnia

Zobacz czy kurs KURS: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopnia jest wciąż aktualny…

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I°

DATA:
09-10.03.2013 (sobota, niedziela)

CENA:
• 480 zł studenci
• 510 zł os. pracujące (F-VAT)
*** cena obejmuje: udział w kursie, materiały dydaktyczne, serwis kawowy

PROWADZĄCY:
mgr. Bożena Kisiel
***certyfikowany trener MRR, nauczyciel Ruchu Rozwijającego (certyfikat International Sherborne Co-Operation);

ZAKOŃCZENIE:
zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach z adnotacją o prawie do prowadzenia zajęć

KONTAKT
• www.pcrozwoju.bnx.pl
• e-mai(…)

Zobacz czy kurs KURS: Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopnia jest wciąż aktualny…