Kurs Liderów

Kurs poświęcony jest rozwojowi osobowości i nadawaniu kierunku własnemu życiu zawodowemu i osobistemu. Skierowany jest do osób, które świadomie chcą pracować nad poprawieniem jakości swojego życia.
Organizatorem kursu jest Stowarzyszenia Akademia Mądrego Życia.
Kurs prowadzony jest przez doświadczonych trenerów : Tadeusza Niwińskiego (trener, coach, pisarz książek o samodoskonaleniu) i Jadwigę Borkiet (trenerka, coach, prezydent Stowarzyszenia AMŻ).

PROGRAM KURSU

1. Rozwój osobowości pod kątem (…)

Zobacz czy kurs Kurs Liderów jest wciąż aktualny…