Kurs kwalifikacyjny Specjalista ds. rekrutacji pracowników (kod zawodu 242309)

Kurs kwalifikacyjny

Specjalista ds. rekrutacji pracowników

(kod zawodu 242309)

Instytut Promocji Kadr, niepubliczna placówka oświatowa  posiadająca  uprawnienia do wydawania zaświadczeń potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dn. 03.02.2006 roku, w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. ( DZ.U 27.02.2006 nr 31.poz.216)

zaprasza na 42-godzinn(…)

Zobacz czy kurs Kurs kwalifikacyjny Specjalista ds. rekrutacji pracowników (kod zawodu 242309) jest wciąż aktualny…