Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Praktyczna nauka zawodu

 

 

Uczestnicy

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli posiadających:

  • studia pierwszego stopnia na kierunku(specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem oraz przygotowanie pedagogiczne lub
  • studia pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczania przedmiotu, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
  • legitymuje się dyplomem ukończenia pedagog(…)

Zobacz czy kurs Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu jest wciąż aktualny…