KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO-METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO – METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Od marca 2011 r. do lutego 2012 r.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

ZAPRASZAMY!!!

 

Uczestnicy

Kurs dla nauczycieli szkół wszystkich typów oraz wszystkich placówek oświatowych.

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli.

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno – metodyczny z języka angielskiego przeznaczony jest dla nauczycieli czynnych zawodowo legitymujących się:

a)    Dyplomem ukończenia studiów wyższych o pr(…)

KURS KWALIFIKACYJNY PEDAGOGICZNO-METODYCZNEGO DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO