KURS KSIĘGOWY

1 DZIEŃ – 22 wrzesień 2011r.

I.              ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE                  I PRAWNE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH
z uwzględnieniem aspektu podatkowego

 

1.    Zakres definicji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie bilansowym i podatkowym; leasing finansowy i operacyjny, inwestycje w nieruchomości,

 

2.    Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i jej zmiany; definicja ceny nabycia i kosztu wytworzenia, koszty kredytu na zakup/budowę śr(…)

Zobacz czy kurs KURS KSIĘGOWY jest wciąż aktualny…

KURS KSIĘGOWY

1     DZIEŃ – 20 wrzesień 2011r.

I.              ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE                  I PRAWNE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH
z uwzględnieniem aspektu podatkowego

 

1.    Zakres definicji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w aspekcie bilansowym i podatkowym; leasing finansowy i operacyjny, inwestycje w nieruchomości,

 

2.    Ustalanie wartości początkowej środków trwałych i jej zmiany; definicja ceny nabycia i kosztu wytworzenia, koszty kredytu na zakup/budow(…)

Zobacz czy kurs KURS KSIĘGOWY jest wciąż aktualny…