Kurs – Księgowość + Symfonia

Zobacz czy kurs Kurs – Księgowość + Symfonia jest wciąż aktualny…

Metodyka szkolenia
Większość zajęć prowadzona jest w formie praktycznej nauki na komputerach.
Szkolenie kończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ukończenia kursu zgodnego z wymogami MEN.
Czas trwania szkolenia:
80 godzin. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9.00 do 17.00. Kurs trwa 4 tygodnie.
40 GODZIN ZAJĘĆ PROWADZONYCH JEST Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA: PROGRAM SYMFONIA.
KURS KOŃCZY SIĘ WYDANIEM UCZESTNIKOWI CERTYFIKATU ZGODNEGO Z WYMAGANIAMI MINISTERSTWA EDUKACJI NAROD(…)

Zobacz czy kurs Kurs – Księgowość + Symfonia jest wciąż aktualny…