Kurs Kroju i Kreatywnego Szycia

  • Kurs Kroju i Kreatywnego Szycia – kurs 105 godzin: termin rozpoczęcia 10 grudnia, zakończenie Kursu 9 kwietnia. To wyjątkowy Kurs ! zapisy przyjmujemy tylko do 5 grudnia. ilość osób w grupie – tylko 6 !

Kurs Kroju i Kreatywnego Szycia.
105 godzin zegarowych  zajęć.

Tryb weekendowy.

Zakres kursu :
Ustalenie potrzeb klientów w zawiązku z ich uczestnictwem w kursie, wstępne szkolenie w zakresie bezpiecznego posługiwania się maszynami do szycia oraz innymi urządzeniami i narzędziami wykorzyst(…)

Zobacz czy kurs Kurs Kroju i Kreatywnego Szycia jest wciąż aktualny…